logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Raspored rada Izabranih lekara u Domu zdravlja ZC Knjaževac

Ovde se možete informisati o rasporedu rada izabranih lekara u ZC Knjaževac. Izabrani lekar može biti specijalista opšte medicine, medicine rada, pedijatrije i ginekologije.

Pregled možete zakazati ličnim dolaskom ili preko kol centra, na broj 730-003.

Radno vreme: I smena - 0700 do 14 30, II smena - 1230 do 20 00, Subota - 0700 do 17 00

Pauza: I smena - 0900 do 09 30 i 0930 do 10 00, II smena - 1530 do 16 00 i 1600 do 16 30

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - DOM ZDRAVLJA KNJAŽEVAC

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - AMBULANTA MINIĆEVO

RASPORED LEKARA OPŠTE MEDICINE I MEDICINE RADA - AMBULANTA KALNA

RASPORED RADA LEKARA PEDIJATRIJE - DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

RASPORED RADA LEKARA GINEKOLOGIJE - DISPANZER ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA

RASPORED RADA LEKARA STOMATOLOGA - STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Raspored rada Raspored rada Izabranih lekara Opšta medicina Knjaževac NOVEMBAR 2020

Red br.

Lekar

I nedelja (01-08.nov)

II nedelja (09-15.nov)

III nedelja (16-22.nov)

IV nedelja (23-29.nov)

V nedelja (30.nov)

1.

Dr Saška Pešić

I

I (9-10)
(11-18.ne radi)

I
(19-20)

I

I

2.

Dr Vesna Tasić

II

I

I

I

II

3.

Dr Mimica Jelenković

 

II

I

I

I

6.

Dr Miroslava Đorđević

I

I

I

 

I

5.

Dr Slađana Rajković

II

I (9.)
(10-13.ne radi)

II

I

II

8.

Dr Ivana Urošević

I

I

II

I

I

9.

Dr Jelka Milenković

I

I

I

II

I

10.

Dr Omer Milivojević

 

I (12-13)
(9-11.ne radi)

I

II

I

11.

Dr Snežana Dinić

II

 

I (16.ne radi)

I

II

12.

Dr Natalija Videnović

I

II

I

I

II

14.

Dr Maja Džunić

I (2.ne radi)

I

II

I

I

6.

Dr Vladana Antonijević

I

II

I

II

I

15.

Dr Jelena Mihajlović

II

I

II

I

I

6.

Dr Marija Lazović

I

II

I (16.ne radi)

I

I

6.

Dr Jovana Tomić

I

I

I

II

I


Raspored rada Izabranog lekara u Minićevu NOVEMBAR 2020

Red br.

Lekar

I nedelja (01-08.nov)

II nedelja (09-15.nov)

III nedelja (16-22.nov)

IV nedelja (23-29.nov)

V nedelja (30.nov)

1.

Dr Milinka Radovanović

I

I

I

I

I


Raspored rada Izabranog lekara u Kalni za NOVEMBAR 2020

Red br.

Lekar

I nedelja (01-08.nov)

II nedelja (09-15.nov)

III nedelja (16-22.nov)

IV nedelja (23-29.nov)

V nedelja (30.nov)

1.

Dr Dragica Milenković

I

I

I

I

I


Raspored rada lekara Dispanzera za decu za NOVEMBAR 2020

Red br.

Lekar

I nedelja (01-08.nov)

II nedelja (09-15.nov)

III nedelja (16-22.nov)

IV nedelja (23-29.nov)

V nedelja (30.nov)

1.

Dr Maja Gurginov

I (2.)
ne radi (3-6.)

II

I
Savetovalište(18.)

II
Savetovalište(25.)

I

2.

Dr Vesna Milijić

II
Savetovalište(3.)

 

II (18-20.)
Savetovalište(17.)
(16. ne radi)

I
Savetovalište(24.)

II

3.

Dr Jasmina Stamenović

I
Savetovalište(5.)
II (3.)

I
Savetovalište(12.)

II (16-17.)
I(18-20)
Savetovalište(19.)

I
Savetovalište(24.)

II
Savetovalište(31.)

4.

Dr Martina Nikolić

II

I

II

I

II


Raspored rada Izabranog lekara Dispanzera za žene za NOVEMBAR 2020

Red br.

Lekar

I nedelja (01-08.nov)

II nedelja (09-15.nov)

III nedelja (16-22.nov)

IV nedelja (23-29.nov)

V nedelja (30.nov)

1.

Dr Nemanja Aranđelović

I

I (10.)
II (9,12-13)

I (16-18.)

I (24-27.)
II (23.)

I (30.)

Vrh

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118