logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Stručni organi

slika doma zdravlja slika bolnice slika doma zdravlja

Stručni savet Zdravstvenog centra Knjaževac

    1. Dr Darko Marković,specijalista interne medicine - predsednik stručnog saveta

    2. Dr Slađana Rajković Zayat, specijalista opšte medicine - član komisije

    3. Dr Vesna MIlijić, specijalista pedijatrije - član komisije

    4. Dr Miroslav Aleksić, specijalista transfuziologije - član komisije

    5. Dr Igor MIlosavljević, specijalista hirurgije - član komisije

Komisija za unapređenje kvaliteta rada

    1. Dr Ivan Milošević, specijalista interne medicine - predsednik komisije

    2. Dr Maja Gurginov, specijalista pedijatrije - član komisije

    3. Dr Maja Džunić, specijalista opšte medicine - član komisije

    4. Dr Saša Lazović, specijalista hirurgije - član komisije

    5. Dr Mirko Dositijević, specijalista anesteziologije sa reanimacijom - član komisije

Komisija za praćenje bolničkih infekcija

    1. Dr Ivica Rakić, v.d. direktora ZC Knjaževac

    2. Dr Zlata Tošić, specijalista kliničke biohmije

    3. Dr Jelena Cvetković, specijalista epidemiologije

    4. Jelena Stanković, glavna med. sestra OJ Opšta bolnica

    5. Svetlana Jovanović, glavna med. sestra Službe ginekologije i akušerstva

Etički odbor Zdravstvenog centra Knjaževac

    1. Biljana Stanojević,

    2. Vesna Božinović, pravnik

    3. Dr Ivan Milošević, specijalista interne medicine

    4. Dr Saša Lazović,specijalista hirurgije

    5. Dr Dejan Bogdanović, specijalista radiologije

    6. Jelena Antić, diplomirani ekonomista

    7. Danijela Jovanović, med. sestra Službe za hitnu medicinsku pomoć

Stručni tim za zaštitu dece od zanemarivanja i zlostavljanja

    1. Dr Ivica Rakić, v.d. direktora ZC Knjaževac

    2. Dr Saška Pešić, specijalista opšte medicine

    3. Dr Jelena Radosavljević, specijalista pedijatrije

    4. Jelena Mitić Bulatović, psiholog

    5. Vesna Veljković, med. sestra

    5. Saška Nikolić, med. sestra

Stručni savet za zaštitu žena od nasilja u porodici

    1. Dr Nataša Milanović, specijalista psihijatrije

    2. Dr Sanja Jovanović, specijalista ginekologije

    3. Dr Sanela Milićević, doktor medicine

    4. Snežana Prvulović, gin-akušerska sestra

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118