logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Novembar 2019

slika

Uputstvo 1 Stručno-metodološko uputstvo za vođenje evidencije o licima u riziku za nastanak šećerne bolesti i licima obolelim od šećerne bolesti.

Uputstvo 2 Uputstvo za rad u programu.

Jun 2019

slika

Obaveštenje o obavezama zaposelnih u zdravstvenim ustanovama koji obavljaju dopunski rad

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118