logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Pravilnici, odluke, dokumenta

Pravilnici

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u ZC Knjaževac br.4142 od 21.06.2023.

Pravilnik o donacijama, poklonima, legatima i medicinskoj opremi u ZC Knjaževac br.4143 od 21.06.2023.

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i o participaciji za 2020.

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i o participaciji za 2019.

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe.

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Odluke

Odluka o oslobađanju od participacije

Naredbe

Naredba u vezi sa sukobom interesa

Dokumenta

Osnov oslobađanja od participacije od 22.02.2020. godine

Osnov oslobađanja od participacije

SMU - Stručno metodološko uputstvo o propisivanju recepata posredstvom IZIS-a.

Uputstvo za portal.

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-526

tel: 019 731-412

fax: 019 730-118