logo ZC knjaževac

Počeci zdravstva u Knjaževcu...

Izgradnja prve bolnice u Knjaževcu počela je u proleće 1847. godine i uz prekide završena 1851. godine, kada je i počela sa radom.

Zdravstveni centar Knjaževac

dom zdravlja

Posle oslobođenja na teritoriji opštine Knjaževac, zdravstvenu zaštitu pružao je Dom zdravlja, a pri Domu zdravlja je postojalo Infektivno odeljenje. Početkom 1965. godine formira se Opšta bolnica sa četiri odeljenja:

 •   dečje
 •  interno
 •  hirurško
 •  ginekološko

Bolnica je bila smeštena u zgradi sadašnje Tehničke škole. Nova zgrada Opšte bolnice sagrađena je 1968. godine i u njoj su smeštena sva četiri odeljenja.

Dom zdravlja je izgrađen 1984. godine i obuhvatio je sve službe za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Opštine Knjaževac.

slika bolnice

Spajanjem Doma zdravlja i Opšte bolnice formira se Medicinski centar "Dr Radivoje Savić" koji je zapošljavao 270 radnika, od toga 40 lekara i 150 medicinskih sestara. Kasnije se Medicinskom centru pripaja i Apoteka Knjaževac. Medicinski centar "Dr Radivoje Savić", 1990. godine, u skladu sa važećim zakonskim propisima udružuje se sa ostalim zdravstvenim ustanovama na regionu. Radna jedinica Opšte bolnice Knjaževac, koja posluje u okviru Zdravstvenog centra Zaječar, izdvaja se kao samostalna jedinica u Knjaževcu.

Vlada Republike Srbije donosi Odluku o osnivanju Zdravstvenog centra Knjaževac 05.03.1998. godine.

Na osnovu ovih odluka i zakon apristupilo se konstituisanju i registraciji Zdravstvenog centra Knjaževac. Imenovan je direktor, upravni i nadzorni organ. Usvojen je statut i ostala normativna akta. Tako su stvoreni uslovi da Zdravstveni centar u Knjaževcu posluje kao samostalno pravno lice sa sopstvenom odgovornošću.

Konstituisanje je završeno i zvanična registracia je verifikovana 12.10.1998. godine.

dispanzer za decu

Zdravstveni centar Knjaževac obavlja zdravstvenu delatnost predviđenu za Dom zdravlja - Primarna zdravstvena zaštita i Opštu bolnicu - Sekundarna zdravstvena zaštita.

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Zdravstvenom centru se u okviru Doma zdravlja, Opšte bolnice i na nivou ustanove obrazuju sledeće organizacione jedinice:

U Domu zdravlja:

 • Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade
 • Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa polivalentnom patronažom
 • Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa medicinom rada i kućnim lečenjem
 • Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu
 • Služba za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom
 • U Opštoj bolnici:

  • Služba interne medicine
  • Službe opšte hirurgije sa anesteziologijom i reanimacijom
  • Služba za pedijatriju
  • Služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom
  • Služba zdravstvene nege
  • Polikliničke službe za delatnosti:
      Specijalistički pregledi, konsultacije i funkcionalna dijagnostika
      Dnevne bolnice
      Fizikalna medicina i rehabilitacija
      Transfuziologija
      Bolnička apoteka
      Laboratorijska, mikrobiološka, radiološka i pato-anatomska dijagnostika
      Socijalna medicina sa informatikom i zdravstvenom statistikom.

Galerija slika

Kontakt

Adresa: 4. jul 2, Knjaževac 19350

upravazck@mts.rs

tel: 019 731-412

tel: 019 731-526

fax: 019 731-118